GIÚP ĐỠ TRẺ EM MÙ TỪ SƠ SINH ĐẾN 5 TUỔI

Subject
Book Content Language
Published year
2010
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

GIÚP ĐỠ TRẺ EM MÙ TỪ SƠ SINH ĐẾN 5 TUỔI
Tác giả: Sandy Niemann - Namita Jacob
Người dịch: Bùi Đức Thắng
Hiệu đính: Nguyễn Đức Minh, Hà Thanh Vân
Lời giới thiệu và cám ơn!
Lời nói đầu
Chương 1: Tôi có thể giúp con mình thế nào?
Chương 2: Sự khởi đầu
Chương 3: Hướng dẫn chung cho các hoạt động học tập
Chương 4: Tìm hiểu xem trẻ có thể nhìn thấy những gì
Chương 5: Các hoạt động cho trẻ sơ sinh (mới sinh đến 6 tháng tuổi)
Chương 6: Giao tiếp
Chương 7: Các kỹ năng tư duy
Chương 8: Dạy các hoạt động hàng ngày
Chương 9: Sự an toàn
Chương 10: Sự vận động
Chương 11: Giúp trẻ biết mình đang ở đâu (Định hướng)
Chương 12: Phòng chống lạm dụng tình dục
Chương 13: Trở thành một phần của cộng đồng
Chương 14: Sẵn sàng đến nhà trẻ hoặc trường học
Chương 15: Hỗ trợ cha mẹ và người chăm sóc trẻ
Chương 16: Tại sao trẻ bị giảm thị lực và chúng ta có thể làm gì
Chương 17: Khi con bạn lớn lên
Phụ lục 1: Biểu đồ phát triển của trẻ
Phụ lục 2: Mù lòa là vấn đề của cộng đồng
Lời cảm ơn!