CHUYỆN KỂ CỦA CHÚ NGỰA ĐEN

CHUYỆN KỂ CỦA CHÚ NGỰA ĐEN

CHUYỆN KỂ CỦA CHÚ NGỰA ĐEN

Author : Anna Sewell
Subject: Literature
Category: Entertainment
Format: Daisy Audio Only

Log in to download this book.

Publisher KIM ĐỒNG
Accessible book producer HCM General Science Library
Published year 2006
Coppy right Nhà xuất bản Kim Đồng

MỤC LỤC
Phần 1: Quê hương đầu tiên của tôi
Phần 2: Thời gian vực của tôi
Phần 3:  Quê hương mới của tôi
Phần 4: Tôi được đặt tên mới
Phần 5: Meryle
Phần 6: Cái đuôi của ngài Olivo
Phần 7: Tôi cứu sống Giems và ông chủ của tôi
Phần 8: Đám cháy
Phần 9: Giems từ giả chúng tôi 
Phần 10: Chúng tôi đi mời bác sĩ
Phần 11: Cuộc chia tay
Phần 12: Củ gừng và tôi sống ở nơi mới
Phần 13: Cuộc sống mới của chúng tôi
Phần 14: Cuộc đấu tranh cho tự do
Phần 15: Ruben Smith
Phần 16: Chuyện đó kết thúc như thế nào?
Phần 17: Tôi đến đồi cỏ
Phần 18: Con ngựa cho thuê và những người đánh xe
Phần 19: Một gã ăn cấp
Phần 20: Một kẻ lừa bịp
Phần 21: Một phiên chợ ngựa
Phần 22: Một chiếc xe độc mã
Phần 23: giory bacco
Phần 24: Toàn bộ là tốt
Phần 25: Sam rách rưới
Phần 26: Cuộc tuyển cử
Phần 27:  Một người bạn chân chính
Phần 28: Năm mới của Giory
Phần 29: Thời kỳ gian khổ
Phần 30: Nhà điền chủ và đứa cháu trai
Phần 31: Quê hương cuối cùng của tôi
Lời cảm ơn!