CHUYỆN KỂ CỦA CHÚ NGỰA ĐEN

Author
Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2006
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

MỤC LỤC
Phần 1: Quê hương đầu tiên của tôi
Phần 2: Thời gian vực của tôi
Phần 3:  Quê hương mới của tôi
Phần 4: Tôi được đặt tên mới
Phần 5: Meryle
Phần 6: Cái đuôi của ngài Olivo
Phần 7: Tôi cứu sống Giems và ông chủ của tôi
Phần 8: Đám cháy
Phần 9: Giems từ giả chúng tôi 
Phần 10: Chúng tôi đi mời bác sĩ
Phần 11: Cuộc chia tay
Phần 12: Củ gừng và tôi sống ở nơi mới
Phần 13: Cuộc sống mới của chúng tôi
Phần 14: Cuộc đấu tranh cho tự do
Phần 15: Ruben Smith
Phần 16: Chuyện đó kết thúc như thế nào?
Phần 17: Tôi đến đồi cỏ
Phần 18: Con ngựa cho thuê và những người đánh xe
Phần 19: Một gã ăn cấp
Phần 20: Một kẻ lừa bịp
Phần 21: Một phiên chợ ngựa
Phần 22: Một chiếc xe độc mã
Phần 23: giory bacco
Phần 24: Toàn bộ là tốt
Phần 25: Sam rách rưới
Phần 26: Cuộc tuyển cử
Phần 27:  Một người bạn chân chính
Phần 28: Năm mới của Giory
Phần 29: Thời kỳ gian khổ
Phần 30: Nhà điền chủ và đứa cháu trai
Phần 31: Quê hương cuối cùng của tôi
Lời cảm ơn!