Phút Dành Cho Mẹ

Author
Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Sách do Nguyễn Văn Phước, Ngọc Hân, Kim Nhung, Song Phương tổng hợp và biên dịch, sách có 143 trang và những nội dung sau:

Một phút tâm tình với những người mẹ
Về Specer Johnson
Người mẹ một phút
Bí quyết thứ nhất: mục tiêu một phút
Bí quyết thứ hai: Một phút khen ngợi
Bí quyết thứ ba: Một phút khiển trách
Bí mật vĩ đại
Sơ đồ trò chơi của người mẹ một phút
Nhiều năm sau