BA MƯƠI PHÁT MINH KHOA HỌC NỔI TIẾNG

Subject
Book Content Language
Publisher
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Lời giới thiệu
Chiến thắng bệnh đậu mùa
Chinh phục nguyên tố chết chóc
Kì tích từ chiếc đĩa pe tri
Phát minh máy hơi nước
Phương pháp tiêu độc
Họa sĩ phát minh điện báo
Phát minh cột thu lôi
Mang mơ ước từ thuở ấu thơ
Nhà phát minh điện thoại
Nhà phát minh đèn điện
Phát hiện lực đẩy
Người tìm ra bí mật của sao chổi
Noben và sự ra đời thuốc nổ an toàn
Nhà toán học tự học thành tài
Nhà sáng lập ngành vi sinh và miễn dịch học