CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SÁCH BÁO VÀ THƯ VIỆN

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SÁCH BÁO VÀ THƯ VIỆN

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SÁCH BÁO VÀ THƯ VIỆN

Subject: Other subjects
Category: Media
Format: Daisy Audio Only

Log in to download this book.

Publisher Thông Tin Và Truyền Thông
Accessible book producer HCM General Science Library
Published year 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Phần I: sách báo và thư viện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ chủ tịch
Bài 1: sách và tuổi thơ của Hồ chủ tịch
Bài 2: sách báo - ngừi bạn đường tri kỉ của Hồ chủ tịch
Bài 3: Hồ chủ tịch - người độc giả tích cực của các thư viện ở Paris ngày ấy
Bài 4: một số nguồn tài liệu, thông tin Hồ chủ tịch thường hay sử dụng
Bài 5: Hồ chủ tịch chủ động thu thập tài liệu
Bài 6: nhà báo Hồ Chí Minh
Bài 7: về những tờ báo do Hồ chủ tịch sáng lập
Bài 8: những con số và sự kiện về cuộc đời làm báo của Hồ chủ tịch
Bài 9: Hồ chủ tịch trực tiếp tham gia công tác thư viện
Phần II: một số quan điểm của Hồ chủ tịch về sách báo và thư viện
Bài 1: vài nét về phương pháp đọc sách báo của Hồ chủ tịch
Bài 2: Hồ chủ tịch với công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo
Bài 3: một số quan điểm của Hồ chủ tịch về vai trò, tác dụng của sách báo
Bài 4: Bác Hồ với công tác thư viện
Phần III: bảng tra các câu nói, câu trích dẫn của Hồ chủ tịch về sách báo và thư viện
Bài 1: về sách và vai trò, tác dụng của sách báo
Bài 2: về báo và công tác báo chí
Bài 3: về vấn đề đọc sách và phương pháp đọc sách báo
Bài 4: về thư viện
Thay cho lời kết