Accessible Books Library

Book Library

Welcome to the Sao Mai Digital BookLibrary!

 

Our main goal is to create accessible academic materials for the blind, especially for students. All materials posted in our library strictly follow the accessibility standards, so all visually impaired people can read with different assistive technologies. Some 3.000 titles are available and most of them are in Vietnamese.

If you have any source of books that can be shared, please use this form to share with us.

Vietnamese visually impaired readers can use this request book form to send us the book information that they want to have in accessible formats. In order to avoid spammed submissions, you need to login to submit forms.

At the bottom, this page will show the most 50 recent book posts in the library.

You can also use the search options below to quickly filter the books you want.

If you need to remove a selected item from a filter box press the  Ctrl+Space keys.

Accessible books for visually impaired people
Table contains 3 column headers, Cover image, Book title and the Author. It shows 50 titles posted recently.
Cover image Book title Author Nhà xuất bản
MỘT SỐ BÀI NÓI VÀ VIẾT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ QUAN LIÊU BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
100 SIMPLE SECRETS OF HAPPY PEOPLE David Niven, Ph.D. CAPSTONE PUBLISHING Ltd
MỘT CÂU CHUYỆN DỞ DANG O. Henry HỘI NHÀ VĂN
MỘT BÔNG HỒNG CHO CHA VÕ HỒNG TỔNG HỢP TPHCM
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP Bích Thuận Phụ Nữ
MARI QUYRI Lưu Dung Bảo GIÁO DỤC
Pip Pi Tất Dài. Astrid Lindgren VĂN HỌC
MỖI NGÀY LÀ MỘT TẶNG PHẨM Dạ Thư - Quỳnh Nhi tuyển chọn NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG VỊ THA Nhiều tác giả NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Chưa rõ CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
KÝ ỨC ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN Lưu Trọng Lân Nhà xuất bản trẻ nhà xuất bản quân đội
KHI TÔI MƯỜI SÁU Susie Morgenstern Phụ Nữ
HOÀNG TỬ VÀ CẬU BÉ NHÀ NGHÈO Mark Twain GIÁO DỤC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SÁCH BÁO VÀ THƯ VIỆN Vụ Dương Thúy Ngà, Phạm V8an Rính, Hoàng Xuân Cường Thông Tin Và Truyền Thông
Hạt nắng bé con Cover Hạt nắng bé con: truyện đọc thêm môn Đạo Đức và môn Tiếng Việt ở tiểu học Nhiều tác giả GIÁO DỤC
Truyện kể trước khi ngủ Cover Truyện kể trước khi ngủ. Nhiều tác giả Mỹ Thuật
Trong gia đình. Hector Malot THANH NIÊN
Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lộc. Vũ Bội Tuyền THANH NIÊN
Từ điển khoa học của bé - nhưng câu hỏi tại sao? Chưa rõ NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi tập 2. William J. Bennett NHÀ XUẤT BẢN TRẺ