Accessible Books Library

Welcome to the Sao Mai Digital Book Library!

 

Our main goal is to create accessible academic materials for the blind, especially for students. All materials posted in our library strictly follow the accessibility standards, so all visually impaired people can read with different assistive technologies. Some 3.000 titles are available and most of them are in Vietnamese.

If you have any source of books that can be shared, please use this form to share with us.

Vietnamese visually impaired readers can use this request book form to send us the book information that they want to have in accessible formats. In order to avoid spammed submissions, you need to login to submit forms.

At the bottom, this page will show the most 50 recent book posts in the library.

You can also use the search options below to quickly filter the books you want.

If you need to remove a selected item from a filter box press the  Ctrl+Space keys.

Accessible books for visually impaired people
Table contains 3 column headers, Cover image, Book title and the Author. It shows 50 titles posted recently.
Book title Cover image Author Nhà xuất bản
BABYSITTING BANDIT - Nancy Drew and the Clue Crew #23 Carolyn Kene Aladdin
BABY ANIMALS Bernice Rappoport WORLD BOOK, Inc
B is for Burglar Sue Grafton unknown
Á THE INSPECTOR SAID AND OTHER STORIES Nhiều tác giả Oxford Bookworms Library
APRIL FOOL'S DAY - Nancy Drew and the Clue Crew #19 Carolyn Kene PEARSON EDUCATION PENGUIN READERS
American Crime Stories Nhiều tác giả Oxford University Press, Oxford Bookworms
ALADDIN and his wonderful lamp Marie Stuart Ladybird Books Ltd
MỘT SỐ VĂN KIỆN CHỈ ĐẠO TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN NĂM 1975 - CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Chưa rõ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
MỘT SÓ LỜI DẠY VÀ MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH BAN TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
MỘT SỐ BÀI NÓI VÀ VIẾT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ QUAN LIÊU BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
100 SIMPLE SECRETS OF HAPPY PEOPLE David Niven, Ph.D. CAPSTONE PUBLISHING Ltd
MỘT CÂU CHUYỆN DỞ DANG O. Henry HỘI NHÀ VĂN
MỘT BÔNG HỒNG CHO CHA VÕ HỒNG Tổng hợp TPHCM
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP Bích Thuận Phụ Nữ
MARI QUYRI Lưu Dung Bảo GIÁO DỤC
Pip Pi Tất Dài. Astrid Lindgren VĂN HỌC
MỖI NGÀY LÀ MỘT TẶNG PHẨM Dạ Thư - Quỳnh Nhi tuyển chọn NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG VỊ THA Nhiều tác giả NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Chưa rõ CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
KÝ ỨC ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN Lưu Trọng Lân Nhà xuất bản trẻ nhà xuất bản quân đội