Lòng Mẹ - có lời, viết thêm hợp âm đánh piano tay trái