Công Nghệ Lớp 9 - Trồng Cây Ăn Quả

Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả

Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

Bài 4: (Thực hành) Giâm cành

Bài 5: (Thực hành) Chiết cành

Bài 6: (Thực hành) Ghép

Bài 7: Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi

Bài 8: Kĩ thuật trồng cây nhãn

Bài 9: Kĩ thuật trồng cây vải

Bài 10: Kĩ thuật trồng cây xoài

Bài 11: Kĩ thuật trồng cây chôm chôm

Bài 12: (Thực hành) Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả

Bài 13: (Thực hành) Trồng cây ăn quả

Bài 14: (Thực hành) Bón phân thúc cho cây ăn quả

Bài 15: (Thực hành) Làm xirô quả