Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Mẫu Giáo Bé 3 - 4 Tuổi (MS-71)

Subject
Publisher
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần một. MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

A - Mục tiêu giáo dục cuối 3 tuổi

B - Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt

Phần hai. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

A - Tổ chức ăn, ngủ

B - Vệ sinh

C - Theo dõi sức khoẻ và phòng bệnh

D - Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp

E - Một số lưu ý trong chăm sóc trẻ khuyết tật

Phần ba. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC

Chương I: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Chương II: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Chương III: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Chương IV: PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Chương V: PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - XÃ HỘI

Phần bốn. HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC

A - Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học

B - Cách thức xây dựng và phát triển chủ đề

C - Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tích hợp

D - Tổ chức mô- trường hoạt động

Phần năm. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

A - Đánh giá trẻ trong quá trình chăm sóc -giáo dục

B - Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ

Phần sáu. SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ