Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Mẫu Giáo Bé 3 - 4 Tuổi (MS-71)

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Mẫu Giáo Bé 3 - 4 Tuổi (MS-71)

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Mẫu Giáo Bé 3 - 4 Tuổi (MS-71)

Subject: Education
Category: Reference - Research
Format: Daisy Text

Log in to download this book.

Publisher GIÁO DỤC
Accessible book producer Sao Mai Center for the Blind
Published year 2008
Coppy right

Phần một. MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

A - Mục tiêu giáo dục cuối 3 tuổi

B - Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt

Phần hai. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

A - Tổ chức ăn, ngủ

B - Vệ sinh

C - Theo dõi sức khoẻ và phòng bệnh

D - Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp

E - Một số lưu ý trong chăm sóc trẻ khuyết tật

Phần ba. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC

Chương I: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Chương II: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Chương III: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Chương IV: PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Chương V: PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - XÃ HỘI

Phần bốn. HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC

A - Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học

B - Cách thức xây dựng và phát triển chủ đề

C - Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tích hợp

D - Tổ chức mô- trường hoạt động

Phần năm. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

A - Đánh giá trẻ trong quá trình chăm sóc -giáo dục

B - Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ

Phần sáu. SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ