Ngữ Văn 10 - Tập II

Ngữ Văn 10 - Tập II

Ngữ Văn 10 - Tập II

Subject: Literature
Category: Textbook
Format: Daisy Text

Log in to download this book.

Publisher GIÁO DỤC
Accessible book producer Sao Mai Center for the Blind
Published year 2006
Coppy right

Tuần 19

- Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú)

- Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)

- Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà)

Tuần 20

- Đại Cáo bình Ngô (tiếp theo)

- Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21

- Tựa “Trích diễm thi tập” (trích)

- Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba)

- Khái quát lịch sử tiếng Việt

Tuần 22

- Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)

- Trả bài làm văn số 4

Tuần 23

- Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư)

- Phương pháp thuyết minh

- Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24

- Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục – trích Truyền kì mạn lục)

- Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25

- Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

- Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26

- Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 – Tam Quốc diễn nghĩa)

- Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa)

- Trả bài làm văn số 5

- Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà)

Tuần 27

- Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)

- Lập dàn ‎ ý bài văn nghị luận

Tuần 28

- Truyện Kiều

- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29

- Truyện Kiều (tiếp theo – Trao duyên)

- Truyện Kiều (tiếp theo – Nỗi thương mình)

- Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30

- Truyện Kiều (tiếp theo – Chí khí anh hùng)

- Truyện Kiều (tiếp theo – Đọc thêm: Thề nguyền)

- Trả bài làm văn số 6

Tuần 31

- Văn bản văn học

- Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tuần 32

- Nội dung và hình thức của văn bản văn học

- Các thao tác nghị luận

- Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (Bài làm ở nhà)

Tuần 33

- Ôn tập phần tiếng Việt

- Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

- Viết quảng cáo

Tuần 34

- Tổng kết phần Văn học

Tuần 35

- Trả bài làm văn số 7

- Ôn tập phần Làm văn