Lịch Sử 6

Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2005
Accessible book producer
Book description

Bài 1- Sơ lược về môn lịch sử (1 tiết)

Bài 2 - Cách tính thời gian trong lịch sử (2 tiết) 

Bài 3 - Xã hội nguyên thủy (1 tiết)

Bài 4 - Các quốc gia cổ đại phương Đông (1tiết)

Bài 5 - Các quốc gia cổ đại phương Tây (1tiết)

Bài 6 - Văn hóa cổ đại (1 tiết)

Bài 7 - Ôn tập (1 tiết)

Bài 8 - Thời nguyên thủy trên đất nước ta (1 tiết)

Bài 9 - Đời sống của người nguyên thủy đất nước ta (1 tiết)

Bài 10 – Những chuyển biến trong dân số kinh tế (1 tiết)

Bài 11 – Những chuyển biến về xã hội (1 tiết)

Bài 12 – Nước Văn Lăng (1 tiết)

Bài 13 – Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang (1tiết)

Bài 14 – Nước Âu Lạc (1 tiết)

Bài 15 – Nước Âu Lạc (tiếp theo) (1 tiết)

Bài 16 – Ôn tập chương I và II (1 tiết)

Bài 17 – Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) (1tiết)

Bài 18 – Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (1 tiết)

Bài 19 – Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (1 tiết)

Bài 20 – Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) (1 tiết)

Bài 21 – Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (1 tiết)

Bài 22 – Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp theo) (1tiết)

Bài 23 – Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX (1 tiết)

Bài 24 – Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (1tiết)

Bài 25 – Ôn tập chương III (1tiết)

Bài 26 – Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương (1 tiết)

Bài 27 – Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (1 tiết)

Bài 28 – Ôn tập (1 tiết)