230 Lời Giải Về Bệnh Tật Trẻ Em (MS 640)

Author
Subject
Publisher
Published year
2001
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần 1. Chăm sóc khi bé bị bênh

Phần 2. Những vấn đề có liên quan tới từng phần thân thể

I. Đầu

II. Những vấn đề có liên quan tới cổ

III. Những vấn đề có liên quan tới ngực

IV. Những vấn đề có liên quan tới phần bụng

V. Những vấn đề có liên quan tới tay, chân, xương

VI. Những vấn để liên quan tới bộ phận sinh dục và bài tiết

VII. Những vấn đề liên quan tới da

VIII. Những hiên tượng liên quan tới sức khoẻ

IX. Tai nạn

X. Các bênh khác ở trẻ em

XI. Lý thuyết và phương pháp