Phong Tục Nghi Lễ Văn Hóa Xưa Và Nay (MS 529)

Phong Tục Nghi Lễ Văn Hóa Xưa Và Nay (MS 529)

Phong Tục Nghi Lễ Văn Hóa Xưa Và Nay (MS 529)

Subject: Culture - Tourism
Category: Reference - Research
Format: Daisy Text

Log in to download this book.

Publisher HÀ NỘI
Accessible book producer Sao Mai Center for the Blind
Published year 2009
Coppy right

Lời tựa       

Phần 1. PHONG TỤC LỄ NGHI HÔN NHÂN

I. Lễ tục hôn nhân truyền thống

II. Lễ nghi hôn nhân truyền thống       

III. Lễ tục hôn nhân hiện đại      

IV. Lễ nghi tặng lễ vật    

V. Lễ nghi thể văn hôn nhân     

VI. Cách gọi kỉ niệm tròn năm ngày cưới

Phần 2. PHONG TỤC LỄ NGHI CHÚC THỌ

I. Nền tảng chúc thọ       

II. Tên gọi ngày chúc thọ

III. Nghi thức chúc thọ    

IV. Thư chúc thọ   

V. Nghi lễ chúc thọ

VI. Lễ nghi của người chúc thọ 

VII. Dụng phẩm chúc thọ

VIII. Lễ nghi văn thể chúc thọ   

Phần 3. PHONG TỤC LỄ NGHI CHÚC MỪNG

I. Thiệp chúc mừng        

II. Lễ nghi chúc mừng khai nghiệp     

III. Lễ nghi mừng xây nhà        

IV. Lễ tục chúc mừng dọn đến nhà mới

Phần 4. PHONG TỤC LỄ NGHI ĐÁM TANG

I. Lệ tục đám tang truyền thống

II. Trình tự lễ tang truyền thống

III. Lễ nghi lễ tang hiện đại       

IV. Lễ nghi văn thể tang lễ