Diện Chẩn Học (MS-674)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2013
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. Lý thuyết diện chẩn

- Phương pháp y học dân tộc

- Bộ mặt vườn thuốc thiên nhiên

- Lưng và con người

- Phần mở đầu

- Cơ sở lý thuyết của diện chẩn

- Giản lược tám thuyết căn bản

- Cơ sở lý thuyết của dc đklp

- Bốn bước khám binh & các kỹ thuật khám bịnh

- Những biểu hiện bịnh lý hay dấu hiệu báo bệnh trên mặt

- Một số dấu hiệu chẩn đoán nhìn thấy bằng mắt thường

- Một số huyệt giúp chẩn đoán và chữa trị bịnh

- Huyệt thường dùng (thẳng và nghiêng)

- Bảng tìm huyệt trên mặt

- Những đồ hình quan trọng

- Những dụng cụ căn bản dùng trong chữa bệnh

- Tám bộ huyệt căn bản

- Bộ bổ ấm huyết

- Bộ tiêu viêm, tiêu độc

- Bộ tiêu u bướu

- Bộ thăng

- Bộ giáng

- Bộ điều chỉnh âm dương

- Bộ tan máu bầm

- Bộ trừ đàm thấp thủy

- Bảng phân loại huyệt

- Bảng phân loại theo tác dụng

- Bảng phân loại theo triệu chứng cảm giác

- Các điểm phản chiếu từng bộ phận cơ thể

- Các hệ thống phản chiếu phụ

- Đồ hình phản chiếu 12 cặp dây thần kinh

- Bảng chẩn đoán âm dương chứng

- Các kỹ thuật trị bịnh

- Cách chọn huyệt cơ bản

- Những nguyên tắc căn bản khi ứng dụng và chữa trị

Chương 2. Kinh nghiệm lâm sàng

- Lời ngỏ

- Đầu

- Mặt

- Mắt

- Mũi

- Miệng / lưỡi / răng / hàm

- Tai

- Họng

- Cổ / gáy / vai

- Tay

- Ngực / vú

- Lưng / mông

- Cột sống lưng

- Bụng

- Chân / đùi / nhượng chân / bàn chân

- Bộ phận sinh dục

- Toàn thân

- Nội tạng trong cơ thể