Đọc sách DAISY bằng Kota Daisy Reader trên Android

Kota là ứng dụng đọc sách DAISY miễn phí được thiết kế riêng cho người khiếm thị Việt Nam với đầy đủ các tính năng cơ bản và có giao diện tiếng Việt. Ứng dụng hỗ trợ đọc sách nói DAISY, sách DAISY văn bản hoặc có đủ âm thanh và văn bản ở cả hai định dạng DAISY 2.02 và DAISY 3.0. Bài viết này sẽ giới thiệu một vài thông tin cơ bản về ứng dụng này.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.