Trí Tuệ Đám Đông - Vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số (MS-433)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2009
Book formats
Accessible book producer
Book description

Chương 1. TRÍ TUỆ ĐÁM ĐỘNG

Chương 2. KHÁC BIỆT TẠO NÊN KHÁC BIỆT. Điệu bay của đàn ong, sự kiện Vịnh Con lợn và giá trị của sự đa dạng

Chương 3. KHỈ QUAN SÁT, KHI LÀM THEO. Sự bắt chước, thác thông tin và sự độc lập

Chương 4. GHÉP CÁC MẨU NHỎ VỚI NHAU. CIA, LINUX và nghệ thuật phi tập trung hóa

Chương 5. GIỜ TẤT CẢ HÃY CÙNG KẾT HỢP LẠI. Sự phối hợp trong một thế giới phức tạp

Chương 6. XÃ HỘI TỒN TẠI. Thuế, tiền boa, truyền hình và lòng tin

Chương 7. GIAO THÔNG. Những điều tồn tại là sự phối hợp chưa tốt

Chương 8. KHOA HỌC. Cộng tác, cạnh tranh và danh tiếng

Chương 9. ỦY BAN, BAN HỘI THẨM VÀ NHÓM ĐỘI. Thảm họa của tàu con thoi Columbia và cách hình thành các nhóm nhỏ để làm việc

Chương 10. CÔNG TY. Gặp ông chủ mới, giống như ông chủ cũ?

Chương 11. THỊ TRƯỜNG. Những cuộc thi hoạ hậu, phòng cách âm và thị trường chứng khoán

Chương 12. CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ. Chúng ta có nên lo lắng về lợi ích chung