2.6 Sử dụng Adobe Acrobat và Reader với JAWS

I. Giới thiệu về Acrobat và Reader của Adobe.

Acrobat là phần mềm cho phép người dùng tạo ra những file  văn bản, phổ biến nhất là file có phần mở rộng là PDF. Khi một tài liệu được tạo thành với định dạng PDF, nó luôn được bảo toàn về nội dung và định dạng bên ngoài trong bất kì môi trường window nào. Điều đó có nghĩa là không ai có thể thay đổi bất kì thông tin gì trên tài liệu PDF. Chính vì thế, Loại file này rất thường được dùng để chia sẻ tài liệu văn bản giữa những người dùng. Để đọc hoặc in tài liệu PDF, bạn dùng Adobe Reader được cung cấp miễn phí trên mạng Internet. JAWS cho phép bạn nghe đọc các file DPF thông qua việc dùng con trỏ ảo - Vertual PC cursor.

Về phần cài đặt, không có yêu cầu gì đặc biệt. Bạn cứ theo các bước thông thường mà cài đặt phần mềm này.

* Lưu ý: Những thông tin trong bài này chỉ áp dụng tốt nhất cho Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader từ 6.0 đến 7.X, những phiên bản khác có thể có điểm không giống.

II. Những gợi ý hữu ích cho người dùng Adobe Acrobat/Reader với JAWS.

1. Tính tiếp cận của tài liệu PDF.

Hầu hết các file PDF được tạo ra bởi Adobe Acrobat hiện nay đều có thể đọc được với Jaws. Tuy nhiên, cũng có khi chúng ta bắt gặp những file DPF có cấu trúc tồi thì dù Jaws có cố gắng mấy cũng không thể hỗ trợ người dùng khiếm thị đọc tốt các file này.

2. Những tính năng ảo.

2.1 Khi đọc các file PDF, Jaws sử dụng con trỏ ảo cũng giống như Jaws dùng con trỏ ảo để đọc các tài liệu HTML. Vì thế, Khi dùng JAWS để đọc tài liệu PDF, bạn cũng dùng các tính năng như JAWS hỗ trợ cho việc đọc các file HTML. Các tính năng hữu ích bao gồm các phím di chuyển nhanh, danh sách các bảng biểu, các tiêu đề (heading), các liên kết (link), các vị trí đánh dấu trên văn bản (PlaceMarker) và một số tính năng khác.

Sự chuyển tải nội dung: Khi bạn mở một tài liệu PDF lớn (khoảng 20 trang chẳng hạn), Adobe Reader sẽ xuất hiện bản thông báo cho phép bạn đưa một số tùy chọn để mở file nhanh hơn và đọc văn bản một cách hiệu quả. Ví dụ: khi tôi dùng Adobe Reader để mở một file PDF có 21 trang, tôi nhận được bản thông báo như sau:

"Reading Untagged Document

This 21-page document is untagged and must be prepared for reading. While the document is being analyzed, your assistive technology will not be able to interact with this application.

Reading Order Options

Reading Order: Use reading order in raw print stream

Reading Mode Options

Read the currently visible pages only

Read the entire document

Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again) Start Cancel".

Trong trường hợp này, bạn nên thiết lập như sau:

1) Ở tab "Reading Order", bạn nên chọn radio button thứ 3 có tên "Use reading order in raw print stream".

2) Ở tab "Reading Mode Options", bạn chọn "Read the entire document".

3) Nếu bạn muốn áp dụng 2 sự chọn lựa trên cho tất cả các văn bản PDF có nhiều trang, bạn hãy check vào tùy chọn "Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again):

4) Nhấn ALT + S để kích hoạt start button.

Với các thiết lập trên, file PDF được mở ra với tốc độ nhanh và bạn sẽ đọc tài liệu dễ dàng và hiệu quả với JAWS.

2.2. Nếu bạn thấy một tài liệu PDF nào đó tải rất chậm, bạn có thể quy ước lượng văn bản được mở ra trong một trang tại một thời điểm thay vì mở toàn tài liệu cùng một lúc. Để làm được điều này, bạn nhấn CTRL + K để gọi hộp thoại Preferences, tìm đến trang reader, tiếp tục dùng phím Tab để đưa con trỏ đến "content delivery" và nhập vào một số nào đó để chỉ ra kích thước nhỏ nhất của tài liệu được tải xuống trong một trang vào một thời điểm. Khi nhập xong, bạn nhấn OK.

* Lưu ý: Đối với Acrobat hoặc Reader 5, bạn chọn trang Accessibility  thay cho trang reader để thiết lập kích thước tài liệu được tải trong mỗi trang.

3. File PDF trên Internet.

Jaws có thể đọc file PDF khi nó được mở trong Internet Explorer. Tuy nhiên, bạn thích dùng Acrobat hoặc Reader để mở các file PDF từ các trang web hơn. Để mở file PDF từ internet bằng Acrobat hoặc Reader, bạn làm theo 4 bước sau:

3.1. Nhấn CTRL + K để mở hộp thoại Preferences.

3.2. Nhấn 2 lần ký tự I để tìm đến "internet". Nếu bạn dùng Acrobat hoặc Reader 5, nhấn O để chọn Options.

3.3. Nhấn ALT + D để di chuyển con trỏ đến và đồng thời bỏ chọn tính năng "Display PDF in Browser check box".

3.4. Nhấn Enter để lưu lại sự thiết lập này và đóng hộp thoại Preferences.

4. Làm việc với văn bản (text).

Khi bạn cần biết thông tin về định dạng của một dòng văn bản tại vị trí con trỏ ảo, hãy nhấn Inserrt + F, nếu nhấn giữ Insert và nhấn F hai lần liên tục, bạn sẽ được đọc các thông tin về định dạng đó trong một cửa sổ xem ảo. Trong một tài liệu PDF, bạn có thể chọn các đoạn văn bản giống như bạn chọn chúng trong một trang web. Khi đã chọn xong, bạn nhấn phím Applications, một trình đơn ngữ cảnh xuất hiện với các lệnh về soạn thảo quen thuộc, chẳng hạn như Copying to the clipboard.

III. Các phím tắt của Jaws hỗ trợ đọc file PDF.

1. Chế độ form: ENTER  

2. Bật con trỏ ảo: Dấu cộng ở bàn phím số

3. Tìm kiếm văn bản với con trỏ ảo: CTRL+INSERT+F  

4. Danh sách các liên kết: INSERT+F7  

5. Trang kế: CTRL+PAGE DOWN  

6. Trang trước: CTRL+PAGE UP   

7. Hộp thoại tìm trang: CTRL+SHIFT+N  

8. Trang đầu: CTRL+SHIFT+PAGE UP  

9. Trang cuối: CTRL+SHIFT+PAGE DOWN  

10. Đọc từ vị trí con trỏ ảo đến cuối văn bản: INSERT+DOWN ARROW