Sức Mạnh Của Trí Tuệ Cảm Xúc (MS-297)

Subject
Book Content Language
Published year
2010
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần I: TỔNG QUAN VỀ CẢM XÚC

Chương 1: Cảm xúc là con dao hai lưỡi

Chương 2: Những mối quan tâm hàng đầu

Phần II: HÃY LÀM NGƯỜI TIÊN PHONG

Chương 3: Sự trân trọng

Chương 4: Xây dựng mối liên kết

Chương 5: Tôn trọng quyền tự quyết

Chương 6: Nhận biết vị thế

Chương 7: Lựa chọn vai trò thích hợp

Phần III: NHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

Chương 8: Khi cảm xúc tiêu cực trở nên quá khích

Chương 9: Luôn trong tư thế sẵn sàng