Bí Mật Dotcom

Ảnh bìa sách
Bí Mật Dotcom
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2018
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Cuốn sách này nói về điều gì( và không nói về điều gì) Giới thiệu

Phần I: THANG VÀ PHỄU
Bí mật #1: Công thức bí mật
Bí mật #2: Thang giá trị
Bí mật #3: Từ Thang đến Phễu
Bí mật #4: Làm thế nào để tìm Khách hàng trong mơ của bạn Bí mật #5: 3 loại Traffic
 

Phần II: PHỄU TRUYỀN THÔNG CỦA BẠN
Bí mật #6: Nhân vật lôi cuốn
Bí mật #7: Trình tự “Phim nhiều kỳ” (Soap Opera) Bí mật #8: Chuỗi email hàng ngày

Phần III: HỌC THUYẾT PHỄU ĐỂ DẪN DẮT KHÁCH HÀNG ĐẾN BÁN HÀNG LIÊN TỤC
Bí mật #9: Lần ngược qui trình của Phễu thành công
Bí mật #10: 07 giai đoạn của một Phễu
Bí mật #11: 23 khối xây dựng Phễu
Bí mật #12: Phần bắt đầu (Frontend)so với Phần kết thúc (Backend) Bí mật #13: “Mồi” tốt nhất

Phần IV: PHỄU VÀ KỊCH BẢN
07 Phễu kinh điển Phần V: ClickFunnels

 

Chia sẻ bài này qua: