Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon

Ảnh bìa sách
Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2015
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Mục lục:

Phần 1: Niềm tin
Chương 1: Ngôi nhà của những chuyên gia
Chương 2: Cuốn sách của Bezos
Chương 3: Giấc mơ phát sốt
Chương 4: Milliravi

Phần II: Ảnh hưởng của con chữ
Chương 5: Cậu bé tên lửa
Chương 6: Thuyết hỗn mang
Chương 7: Công ty công nghệ, không phải nhà bán lẻ
Chương 8: Fiona

Phân III: Truyền giáo hay vụ lợi
Chương 9: Cất cánh
Chương 10: Sự thuyết phục thiết thực
Chương 11: Vương quốc của dấu hỏi

 

Chia sẻ bài này qua: