Công Nghệ Lớp 8 - Công Nghiệp

Công Nghệ Lớp 8 - Công Nghiệp

Công Nghệ Lớp 8 - Công Nghiệp

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Công nghệ vật liệu
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

CHƯƠNG I – BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 2: Hình chiếu

Bài 3: Bài tập thực hành – Hình chiếu của vật thể

Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

Bài 5: Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 7: Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

CHƯƠNG II – BẢN VẼ KĨ THUẬT

Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật – Hình cắt

Bài 9: Bản vẽ chi tiết

Bài 10: Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ chi tiết đơn gian có hình cắt

Bài 11: Biểu diễn ren

Bài 12: Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren 39

Bài 13: Bản vẽ lắp

Bài 14: Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Bài 15: Bản vẽ nhà

Bài 16: Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ nhà đơn giản

CHƯƠNG III – GIA CÔNG CƠ KHÍ

Bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Bài 18: Vật liệu cơ khí

Bài 19: Thực hành – Vật liệu cơ khí

Bài 20: Dụng cụ cơ khí

Bài 21: Cưa và đục kim loại

Bài 22: Dũa và khoan kim loại

Bài 23: Thực hành – Đo và vạch dấu

CHƯƠNG IV – CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Bài 25: Mối ghép cố định – Mối ghép không tháo được

Bài 26: Mối ghép tháo được

Bài 27: Mối ghép động

Bài 28: Thực hành – Ghép nối chi tiết

CHƯƠNG V – TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

Bài 29: Truyền chuyển động

Bài 30: Biến đổi chuyển động

Bài 31: Thực hành – Truyền và biến đổi chuyển động

CHƯƠNG VI – AN TOÀN ĐIỆN

Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Bài 33: An toàn điện

Bài 34:Thực hành – Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

Bài 35: Thực hành – Cứu người bị nạn điện

CHƯƠNG VII – ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

Bài 36: Vật liệu kĩ thuật điện

Bài 37: Phân loại và số liệu kĩ thuật của đồ dùng điện

Bài 38: Đồ dùng loại điện – quang: Đèn sợi đốt

Bài 39:Đèn huỳnh quang

Bài 40: Thực hành – Đèn ống huỳnh quang

Bài 41: Đồ dùng loại điện – nhiệt: Bàn là điện

Bài 42: Bếp điện, nồi cơm điện

Bài 43: Thực hành – Bàn là điện, bếp điện, máy bơm nước

Bài 44: Đồ dùng loại điện – cơ: Quạt điện, máy bơm nước

Bài 45: Thực hành – Quạt điện

Bài 46: Máy biến áp một pha

Bài 47: Thực hành – Máy biến áp

Bài 48: Sử dụng hợp lí điện năng

Bài 49: Thực hành – Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

CHƯƠNG VIII – MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà

Bài 51: Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong

Bài 52: Thực hành – Thiết bị đóng – Cắt và lấy điện

Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Bài 54: Thực hành – Cầu chì

Bài 55: Sơ đồ điện

Bài 56: Thực hành – Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện

Bài 57: Thực hành – Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Bài 58: Thiết kế mạch điện

Bài 59: Thực hành – Thiết kế mạch điện