Công Nghệ Lớp 9 - Lắp Đặt Mạng Điện Trong Nhà

Công Nghệ Lớp 9 - Lắp Đặt Mạng Điện Trong Nhà

Công Nghệ Lớp 9 - Lắp Đặt Mạng Điện Trong Nhà

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Công nghệ vật liệu
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng

Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện

Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà