Công Nghệ Lớp 9 - Sửa Chữa Xe Đạp

Công Nghệ Lớp 9 - Sửa Chữa Xe Đạp

Công Nghệ Lớp 9 - Sửa Chữa Xe Đạp

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Công nghệ vật liệu
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Bài 1: Giới thiệu nghề sửa chữa xe đạp.

Bài 2: Cấu tạo của xe đạp

Bài 3: Nguyên lí chuyển động của xe đạp

Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục

Bài 5: Thực hành: Chỉnh phanh, cổ phuốc

Bài 6: Thực hành: Thay ruột dây phanh, má phanh

Bài 7: Thực hành: Vá săm, thay lốp

Bài 8: Thực hành: Thay xích, líp