Cú Hích

Ảnh bìa sách
Cú Hích
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2017
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

​​​​​​Giới thiệu

Phần I: CON NGƯỜI VÀ ECON

Chương 1: Định kiến và Sự ngớ ngẩn

Chương 2: Chống lại cám dỗ

Chương 3: Tâm lý bầy đàn

Chương 4: Khi nào chúng ta cần một cú hích?

Chương 5: Kiến trúc lựa chọn

Phần II: TIỀN BẠC

Chương 6: “Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn”

Chương 7: Đầu tư chất phác

Phần III: SỨC KHỎE

Chương 8: Thuốc bán theo toa

Chương 9: Cách nào để tăng số lượng người hiến tạng?

Chương 10: Hãy cứu lấy hành tinh chúng ta!

Phần IV: QUYỀN TỰ DO

Chương 11: Tăng quyền lựa chọn giáo dục

Chương 12: Nên chăng buộc bệnh nhân mua vé số?

Phần V: SỰ MỞ RỘNG VÀ NHỮNG Ý KIẾN TRÁI CHIỀU

Chương 13: Những cú hích đáng ghi nhớ

Chương 14: Những ý kiến trái chiều

Chương 15: Lựa chọn tối ưu

Chia sẻ bài này qua: