BÀI TẬP VẬT LÍ 6

BÀI TẬP VẬT LÍ 6

BÀI TẬP VẬT LÍ 6

Tác giả: BÙI GIA THỊNH
Chủ đề: Vật lý
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

BÀI TẬP VẬT LÍ 6

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

 • Bài 1. Đo độ dài
 • Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)
 • Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
 • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước
 • Bài 5. Khối lượng. Đo khối lượng
 • Bài 6. Lực. Hai lực cân bằng
 • Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
 • Bài 8. Trọng lực. Đơn vị lực
 • Bài 9. Lực đàn hồi
 • Bài 10. Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng
 • Bài 11. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng
 • Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi
 • Bài 13. Máy cơ đơn giản
 • Bài 14. Mặt phẳng nghiêng
 • Bài 15. Đòn bẩy
 • Bài 16. Ròng rọc
 • Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Vật lí 6
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Vật lí 6

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - VẬT LÍ 6

 • CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC

 •  
 • Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn
 • Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
 • Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí
 • Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
 • Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai
 • Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ
 • Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc
 • Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)
 • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ
 • Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
 • Bài 28. Sự sôi
 • Bài 29. Sự sôi (tiếp theo)
 • Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Vật lí 6
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Vật lí 6