Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng Hóa Xnk Ngoại Thương Việt Nam

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
1995
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Vận tải ngoại thương

Chương 2. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Chương 3. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container

Chương 4. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt

Chương 5. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không

Chương 6. Vận tải liên hợp

Chương 7. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Chương 8. Gom hàng

Chương 9. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Chia sẻ bài này qua: