Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng Hóa Xnk Ngoại Thương Việt Nam

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng Hóa Xnk Ngoại Thương Việt Nam

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng Hóa Xnk Ngoại Thương Việt Nam

Chủ đề: Xuất nhập khẩu
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TRƯỜNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1995
Coppy right TRƯỜNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG

Chương 1. Vận tải ngoại thương

Chương 2. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Chương 3. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container

Chương 4. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt

Chương 5. Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không

Chương 6. Vận tải liên hợp

Chương 7. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Chương 8. Gom hàng

Chương 9. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu