Đề Cương Bài Giảng Môn Kinh Tế Phát Triển (MS-287)

Đề Cương Bài Giảng Môn Kinh Tế Phát Triển (MS-287)

Đề Cương Bài Giảng Môn Kinh Tế Phát Triển (MS-287)

Tác giả: Khoa Xã hội học
Chủ đề: Kinh doanh
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Bài 1. Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

Bài 2. Các mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Bài 3. Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

Bài 4. Các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Bài 5. Các chính sách phát triển kinh tế

Bài 6. Đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam