Gieo Mầm Tính Cách Công Bằng

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2016
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách do Hoài Phương minh họa, có 80 trang và có những nội dung sau:
Làm sao chia một chiếc bánh
Hạt giống tốt cho đời
Anh trai và em gái
Cáo và cò
Ai được ăn bánh
Tiếng vọng rừng sâu
Sức mạnh của câu chuyện
Tranh nhau con hàu
Martin Luther King
Hoa sen trong giếng ngọc
Ếch và ốc sên
Thằng cục cưng

Chia sẻ bài này qua: