Phút Dành Cho Mẹ

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách do Nguyễn Văn Phước, Ngọc Hân, Kim Nhung, Song Phương tổng hợp và biên dịch, sách có 143 trang và những nội dung sau:

Một phút tâm tình với những người mẹ
Về Specer Johnson
Người mẹ một phút
Bí quyết thứ nhất: mục tiêu một phút
Bí quyết thứ hai: Một phút khen ngợi
Bí quyết thứ ba: Một phút khiển trách
Bí mật vĩ đại
Sơ đồ trò chơi của người mẹ một phút
Nhiều năm sau

 

Chia sẻ bài này qua: