Gieo Mầm Tính Cách Tử Tế

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách do Võ Thị Hoài Phương và Đỗ Xuân Việt minh họa, có 84 trang và những nội dung sau:
Lời giới thiệu
Gói quà của người không quen biết
Cùng chơi
Chợt hiểu
Bạn tốt
Chuột nhắt và sư tử
Một cử chỉ đẹp
Đổi chỗ
Tô mì nóng của người lạ
Chiến thắng
Kỷ niệm ở rạp xiếc
Tính lầm
Ly sữa nóng

Chia sẻ bài này qua: