Gieo Mầm Tính Cách Kiên Trì

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2016
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách do Võ Thị Hoài Phương và Đỗ Xuân Việt minh họa, có 80 trang và những nội dung sau:
Lời giới thiệu
Chuyện của những người thành công
Cậu bé và hũ đậu phộng
Con kiến và chiếc lá
Ai cũng có thể thành đạt
Con quạ và bình nước
Có chí thì nên
Vua Gruce và con nhện
Sức mạnh ý chí
Hãy bước lên
Đôi chân kỳ diệu
Ngu công dời núi
Học cách đứng lên

Chia sẻ bài này qua: