Khác Biệt Hay Là Chết (MS-92)

Chủ đề
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Vương quốc của sự lựa chọn

Chương 2: Các dòng sản phẩm đang dần đồng nhất hóa

Chương 3: “lợi thế sản phẩm độc đáo” là gì?

Chương 4: Làm mới “lợi thế sản phẩm độc đáo”

Chương 5: Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và định hướng khách hàng hiếm khi là những ý tưởng khác biệt hóa

Chương 6: Sáng tạo không phải là ý tưởng khác biệt hóa

Chương 7: Giá cả hiếm khi là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 8: Chủng loại sản phẩm quá đa dạng không hẳn sẽ tạo ra sự khác biệt

Chương 9: 4 bước tạo ra sự khác biệt

Chương 10: Sự khác biệt diễn ra trong tâm trí khách hàng

Chương 11: Trở thành số 1 là ý tưởng khác biệt hóa

Chương 12: Sở hữu một thuộc tính là một cách khác biệt hóa

Chương 13: Dẫn đầu thị trường là một cách khác biệt hóa

Chương 14: Kế thừa tạo ra sự khác biệt

Chương 15: Chuyên biệt thị trường là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 16: Sự ưa chuộng của thị trường là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 17: Sự nổi trội là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 18: Sản phẩm thế hệ mới cũng là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 19: Tạo cơn sốt thị trường là một cách khác biệt hóa

Chương 20: Tăng trưởng có thể hủy hoại sự khác biệt

Chương 21: Khác biệt hóa đòi hỏi sự hy sinh

Chương 22: Khác biệt khắp mọi nơi

Chương 23: Duy trì sự khác biệt

Chương 24: Khác biệt hóa trong thế giới tin đồn

Chương 25: Mọi thứ đều có thể khác biệt hóa

Chương 26: Lựa chọn người phù hợp để triển khai chiến lược khác biệt hóa

Chia sẻ bài này qua: