Khác Biệt Hay Là Chết (MS-92)

Khác Biệt Hay Là Chết (MS-92)

Khác Biệt Hay Là Chết (MS-92)

Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Chương 1: Vương quốc của sự lựa chọn

Chương 2: Các dòng sản phẩm đang dần đồng nhất hóa

Chương 3: “lợi thế sản phẩm độc đáo” là gì?

Chương 4: Làm mới “lợi thế sản phẩm độc đáo”

Chương 5: Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và định hướng khách hàng hiếm khi là những ý tưởng khác biệt hóa

Chương 6: Sáng tạo không phải là ý tưởng khác biệt hóa

Chương 7: Giá cả hiếm khi là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 8: Chủng loại sản phẩm quá đa dạng không hẳn sẽ tạo ra sự khác biệt

Chương 9: 4 bước tạo ra sự khác biệt

Chương 10: Sự khác biệt diễn ra trong tâm trí khách hàng

Chương 11: Trở thành số 1 là ý tưởng khác biệt hóa

Chương 12: Sở hữu một thuộc tính là một cách khác biệt hóa

Chương 13: Dẫn đầu thị trường là một cách khác biệt hóa

Chương 14: Kế thừa tạo ra sự khác biệt

Chương 15: Chuyên biệt thị trường là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 16: Sự ưa chuộng của thị trường là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 17: Sự nổi trội là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 18: Sản phẩm thế hệ mới cũng là một ý tưởng khác biệt hóa

Chương 19: Tạo cơn sốt thị trường là một cách khác biệt hóa

Chương 20: Tăng trưởng có thể hủy hoại sự khác biệt

Chương 21: Khác biệt hóa đòi hỏi sự hy sinh

Chương 22: Khác biệt khắp mọi nơi

Chương 23: Duy trì sự khác biệt

Chương 24: Khác biệt hóa trong thế giới tin đồn

Chương 25: Mọi thứ đều có thể khác biệt hóa

Chương 26: Lựa chọn người phù hợp để triển khai chiến lược khác biệt hóa