Nghiệp Vụ Văn Phòng Và Nghề Thư Ký

Nghiệp Vụ Văn Phòng Và Nghề Thư Ký

Nghiệp Vụ Văn Phòng Và Nghề Thư Ký

Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2001
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phần I. ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ NGHỀ THƯ KÝ

Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản về quản trị hành chính

Chương 2 - Những vấn đề chung về văn phòng và văn phòng hiện đại

Chương 3 - Người thư ký trong văn phòng hiện đại

Phẩn II. QUAN HỆ GIAO TlẾP - ỨNG XỬ

Chương 4 - Hiểu cá thể người và hiểu chính mình

Chương 5- Vận dụng các giá trị xã hội cơ bản

Chương 6 - Nâng cao hiệu quả giao tiếp - thông tin

Chương 7 - Xây dựng tập thể lao động và xử lý những tình huống căng thẳng

Phần III. NHỮNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

Chương 8 - Những công việc của một ngày làm việc

Chương 9 - Tiến hành các cuộc họp, hội thảo và lễ hội

Chương 10 - Tổ chức các chuyến đi công tác đi khảo sát của lãnh đạo

Chương 11 - Tiếp khách, nói chuyện điện thoại - hai phương tiện giao tế và làm việc hàng đầu của người thư ký

Phần IV. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC VÀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

Chương 12 - Bố trí điều kiện làm việc trong văn phòng hiện đại

Chưong 13 - Điện thoại và các phương tiện liên lạc viễn thống

Chương 14 - Kết hợp phương tiện truyền thông với các thiết bị hiện đại trong ghi lời nói

Chương 15 - Sao in và phát hành

Phụ chương - Làm hồ sơ dự tuyển và trả lời phỏng vấn

Phần V. SOẠN THẢO VĂN BẢN

Chương 16- Văn bản quản lý và điều hành

Chương 17- Cách thức soạn thảo văn bản hành chính

Chương 18- Soạn thảo văn bản hành chính thông thường

Chương 19 - Soạn thảo các bản văn diễn thuyết

Chương 20 - Soạn thảo thư từ giao dịch có tính xã hội

Chương 21 - Soạn thảo thư từ giao dịch trong thương mại

Phần VI. QUẢN LÝ CÔNG VĂN GIẤY TỜ, HỒ SƠ TÀI LIỆU

Chương 22 - Quản lý công văn giấy tờ, hồ sơ tài liệu theo vòng đời tài liệu

Chương 23 - Phương pháp sắp xếp hồ sơ tài liệu phục vụ cho tra tìm và bảo quản