Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Và Quản Lý Ngành Giáo Dục Đào Tạo

Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Và Quản Lý Ngành Giáo Dục Đào Tạo

Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Và Quản Lý Ngành Giáo Dục Đào Tạo

Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức

Chương 2: Đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo

Chương 3: Điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Chương 4: Luật giáo dục và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chương 5: Thực tiễn giáo dục Việt Nam