Quản Trị Nguồn Nhân Lực (MS-98)

Quản Trị Nguồn Nhân Lực (MS-98)

Quản Trị Nguồn Nhân Lực (MS-98)

Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỐNG KÊ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

Chương 1. Giới thiệu quản trị nguồn nhân lực

Chương 2. Hoạch định nguồn nhân lực và phân tích công việc

Chương 3. Công tác tuyển dụng bài toán khó giải trong tình hình nhân lực hiện nay

Chương 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: có người, dùng người và giữ người

Chương 5. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

Chương 6. Quản trị tiền lương

Chương 7. Quan hệ lao động