Vật Lý 7

Vật Lý 7

Vật Lý 7

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Vật lý
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Chương 1 – QUANG HỌC      

Bài 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng      

Bài 2. Sự truyền ánh sáng        

Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng      

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng      

Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng         

Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng      

Bài 7. Gương cầu lồi      

Bài 8. Gương cầu lõm    

Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học         

Chương 2 – ÂM HỌC    

Bài 10. Nguồn âm

Bài 11. Độ cao của âm   

Bài 12. Độ to của âm      

Bài 13. Môi trường truyền âm   

Bài 14. Phản xạ âm – Tiếng vang       

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn          

Bài 16. Tổng kết chương 2: Âm học   

Chương 3 – ĐIỆN HỌC

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát         

Bài 18. Hai loại điện tích 

Bài 19. Dòng điện – Nguồn điện         

Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại     

Bài 21. Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Bài 24. Cường độ dòng điện     

Bài 25. Hiệu điện thế      

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện      

Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp   

Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học