Tôi Tư Duy Tôi Thành Đạt

Ảnh bìa sách
Tôi Tư Duy Tôi Thành Đạt
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 

Mục lục:

Lời giới thiệu.

Chương 1: Gặt hái từ tư duy nhìn xa trông rộng.

Chương 2: Kích hoạt tư duy tập trung

Chương 3: Thúc đẩy tư duy sáng tạo

Chương 4: Áp dụng tư duy thực tế

Chương 5: Tận dụng tư duy chiến lược

Chương 6: Khám phá tư duy triển vọng

Chương 7: Học hỏi từ tư duy phản chiếu

Chương 8: Thử thách tư duy số đông

Chương 9: Được lợi từ tư duy sẻ chia

Chương 10: Thực hành tư duy phóng khoáng

Chương 11: Dựa vào tư duy mấu chốt

Một vài suy nghĩ cuối

Chia sẻ bài này qua: