BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
CB129T3
Sơ lược sách

A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.
Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi
Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

B - ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì
Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Hoa Kì
Tiết 2. Kinh tế - Hoa Kì
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)
Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới
Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức
Bài 8. Liên bang Nga
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội - Liên bang Nga
Tiết 2. Kinh tế - Liên Bang Nga
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Bài 9. Nhật Bản
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Nhật Bản
Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Nhật Bản
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Trung Quốc
Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
Bài 11. Khu vực Đông Nam Á
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội - Đông Nam Á
Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á
Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
Bài 12. Ô-xtrây-li-a
Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

 

Chia sẻ bài này qua: