101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa Yêu Thương Loài Vật

101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa Yêu Thương Loài Vật

101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa Yêu Thương Loài Vật

Tác giả: Ngọc Linh
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THẾ GIỚI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2016
Coppy right Nhà xuất bản thế giới

Sách có 140 trang và có những nội dung sau:
Phần 1: Đa-ni-en và chuột trũi
Phần 2: Truyện nhân viên hoa tiêu trên biển
Phần 3: Truyện giấc ngủ của loài cá
Phần 4: Chế độ cao cấp của bầy sói
Phần 5: Dê đội lốt hổ
Phần 6: Thuyền trưởng cóc
Phần 7: Ông lão tốt bụng