101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa Yêu Thương Loài Vật

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2016
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách có 140 trang và có những nội dung sau:
Phần 1: Đa-ni-en và chuột trũi
Phần 2: Truyện nhân viên hoa tiêu trên biển
Phần 3: Truyện giấc ngủ của loài cá
Phần 4: Chế độ cao cấp của bầy sói
Phần 5: Dê đội lốt hổ
Phần 6: Thuyền trưởng cóc
Phần 7: Ông lão tốt bụng

Chia sẻ bài này qua: