THE ADVENTURES OF TOM SAWYER

THE ADVENTURES OF TOM SAWYER

THE ADVENTURES OF TOM SAWYER

Tác giả: Mark Twain
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Oxford Bookworms
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right Oxford Bookworms

Storry introduction
Chapter 1: Tom and his friends
Chapter 2: At the graveyard
Chapter 3: On Jackson's island
Chapter 4: Treasure
Chapter 5: In the cave
Chapter 6: Under the cross
Thanks!