BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 - TẬP HAI

BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 - TẬP HAI

BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 - TẬP HAI

Tác giả: PHAN TRỌNG LUẬN
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tuần 19

- Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú)

- Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)

- Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà)

Tuần 20

- Đại Cáo bình Ngô (tiếp theo)

- Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21

- Tựa “Trích diễm thi tập” (trích)

- Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba)

- Khái quát lịch sử tiếng Việt

Tuần 22

- Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)

- Trả bài làm văn số 4

Tuần 23

- Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư)

- Phương pháp thuyết minh

- Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24

- Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục – trích Truyền kì mạn lục)

- Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25

- Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

- Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26

- Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 – Tam Quốc diễn nghĩa)

- Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa)

- Trả bài làm văn số 5

- Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà)

Tuần 27

- Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)

- Lập dàn ‎ ý bài văn nghị luận

Tuần 28

- Truyện Kiều

- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29

- Truyện Kiều (tiếp theo – Trao duyên)

- Truyện Kiều (tiếp theo – Nỗi thương mình)

- Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30

- Truyện Kiều (tiếp theo – Chí khí anh hùng)

- Truyện Kiều (tiếp theo – Đọc thêm: Thề nguyền)

- Trả bài làm văn số 6

Tuần 31

- Văn bản văn học

- Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tuần 32

- Nội dung và hình thức của văn bản văn học

- Các thao tác nghị luận

- Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (Bài làm ở nhà)

Tuần 33

- Ôn tập phần tiếng Việt

- Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

- Viết quảng cáo

Tuần 34

- Tổng kết phần Văn học

Tuần 35

- Trả bài làm văn số 7

- Ôn tập phần Làm văn