BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 – TẬP MỘT

BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 – TẬP MỘT

BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 – TẬP MỘT

Tác giả: PHAN TRỌNG LUẬN
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
 Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
 Tuyên ngôn Độc lập
 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
 Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
 Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 Nghị luận về một hiện tượng đời sống
 Phong cách ngôn ngữ khoa học
 Viết bài làm văn số 2 : Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)
 Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 -12 - 2003
 Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
 Tây Tiến
 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
 Việt Bắc (trích)
 Luật thơ
 Phát biểu theo chủ đề
 Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)
 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
 Viết bài làm văn số 3 : Nghị luận văn học
 Thực hành một số phép tu từ cú pháp
 Sóng
 Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
 Đàn ghi ta của Lor-ca
 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
 Quá trình văn học và phong cách văn học
 Người lái đò Sông Đà (trích)
 Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
 Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (trích)
 Ôn tập phần Văn học
 Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ