BÀI TẬP NGỮ VĂN 8 - TẬP HAI

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP NGỮ VĂN 8 - TẬP HAI
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
2B814T3
Sơ lược sách

MỤC LỤC SÁCH

 Nhớ rừng
 Ông đồ
 Câu nghi vấn
 Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
 Quê hương
 Khi con tu hú
 Câu nghi vấn (tiếp theo)
 Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
 Tức cảnh Pác Bó
 Câu cầu khiến
 Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
 Ôn tập về văn bản thuyết minh
 Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
 Đi đường (Tẩu lộ)
 Câu cảm thán
 Câu trần thuật
 Chiếu dời đô
 Câu phủ định
 Chương trình địa phương (phần Tập làm Văn)
 Hịch tướng sĩ
 Hành động nói
 Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo)
 Hành động nói (Tiếp theo)
 Ôn tập về luận điểm
 Bàn luận về phép học
 Viết đoạn văn trình bày luận điểm
 Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
 Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)
 Hội thoại
 Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
 Đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục)
 Hội thoại (Tiếp theo)
 Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
 Lựa chọn trật tự từ trong câu
 Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang)
 Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
 Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
 Chương trình địa phương (phần Văn)
 Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
 Tổng kết phần Văn
 Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
 Văn bản tường trình
 Văn bản thông báo
 Tổng kết phần Văn (Tiếp theo)
 Kiểm tra tổng hợp cuối năm
 Tổng kết phần Văn (Tiếp theo)

Chia sẻ bài này qua: