BỘ TRUYỆN THIẾU NHI 2

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách gồm 4 phần, 83 trang:
1. Mặt trăng thích nghe kể chuyện
2. Cái đuôi của khỉ con
3. Sơn Tinh - Thủy Tinh
4. Con báo tự kiêu và những người bạn rừng xanh 
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: