CÂU CHUYỆN VỀ QUỐC VƯƠNG

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 CÂU CHUYỆN VỀ QUỐC VƯƠNG
BÀI HỌC LỚN TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ 
Chủ biên: Bành Học Vân
Biên dịch: Nguyễn Kim Dân 
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI
2008 
MỤC LỤC 
Lời nói đầu
Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh
Nước Sư Tử thỉnh Xá Lợi và cây bồ đề
Nghiệp lực
Vua A dục dùng trí khuyên vua Thiện Dung
Vua A Cống tin Phật
Ngựa chiến tập kéo cối xay
Lấy nhẫn trong nồi
Vua Nguyệt Quang hiến đầu
Nhân mẹ bệnh vua Hòa Hắc được Phật cảm hóa
Vị vua thích uống rượu, săn bắn và giỏi tu phúc
Vua Ba Da nhân hậu
Tháp thất bảo
Lấy thịt bù thịt
Thái tử Ban Túc đắc đạoTượng Hộ
Sữa bò biến thành giấm chua
Mười giấc mộng của nhà vua
Pháp luật bất hợp lý
Hóa cá cứu dân
Đại Thắng Vương
Ác Thiếu Vương thoát nạn
Na Già Tư Na
Vua Ba Tư Nặc giải trừ phiền não
Cà Sa hiến Phật
Cây lúa, cây mía, nhà vua và Đức Phật
Năm ông vua và Đức Phật
Năm vị thái tử tài ba
Tên trộm dưa
Thái tử Ca Lương Na Già Lê
Khoét mình làm đuốc
Vua Tát Hòa Đạt nhường nước để bố thí
Vua Hòa Hắc vui vẻ bố thí
Đứa cháu thông minh
Ông vua tiện dân và vị quốc sư Bà La Môn
Lửa lớn thiêu thành
Phần thưởng của vị đại phu
Vua Sát La Già Lợi
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: