CHIẾN CÔNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Người anh hùng tuổi 20
Nắm lửa bay lên
Niềm tin
Một trận đánh không quên
Những chiến công mang tên anh
Cánh tay còn lại
Có một con đường mang tên Phạm Văn Hai
Đóm lửa vùng sâu
Lời cám ơn!

Chia sẻ bài này qua: