CHIẾN CÔNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

CHIẾN CÔNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

CHIẾN CÔNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

Tác giả: Lam Giang
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2005
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Người anh hùng tuổi 20
Nắm lửa bay lên
Niềm tin
Một trận đánh không quên
Những chiến công mang tên anh
Cánh tay còn lại
Có một con đường mang tên Phạm Văn Hai
Đóm lửa vùng sâu
Lời cám ơn!