CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SÁCH BÁO VÀ THƯ VIỆN

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Phần 1. Bài 1: Sách và tuổi thơ của Hồ Chủ Tịch
Bài 2: Sách báo người bạn đường tri kỷ của Hồ Chủ Tịch
Bài 3: Hồ chủ tịch người đọc giả tích cực của các thư viện ở Paris ngày ấy
Bài 4: Một số nguồn tài liệu, thông tin Hồ chủ tịch thường hay sử dụng
Bài 5: Hồ chủ tịch chủ động thu thập tài liệu
Bài 6: Nhà báo Hồ Chí Minh
Bài 7: Về những tờ báo do Hồ chủ tịch sáng lập
Bài 8: Những con số và sự kiện về cuộc đời làm báo của Hồ chủ tịch
Bài 9: Hồ chủ tịch trực tiếp tham gia công tác thư viện
Phần 2. Bài 1: Vài nét về phương pháp đọc sách báo của Hồ chủ tịch
Bài 2: Hồ chủ tịch với công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo
Bài 3: Một số quan điểm của Hồ chủ tịch về vai trò tác dụng của sách báo
Bài 4: Bác Hồ với công tác thư viện
Phần 3. Bài 1: Về sách và vai trò tác dụng của sách báo
Bài 2: Về báo và công tác báo chí
Bài 3: Về vấn đề sách và phương pháp đọc sách báo
Bài 4: Về thư viện
Thay cho lời kết
Lời cám ơn!

Chia sẻ bài này qua: