CÙNG NGƯỜI TA ĐỌC

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Hồng nguyên dã
Người ta sinh ra là bình đẳng
Lo mà không biết lo
Anh ấy giận dữ là đúng
Quyền được chết mòn
Ngựa người kéo người ngựa
Vụ kiện xuyên thế kỷ dưới âm phủ
Câm giận bật ra một tiếng cười
Chuyện kể nơi không cao bằng ai nhưng cũng không ai cao bằng
Chợt nhớ tới chú bé tí hon
Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt
Dù chỉ là một dấu phẩy
Tài liệu như sinh mệnh của ta
Đạo đức xưa là đi lộn đầu xuống đất
Chú thờ A đẩy gậy
Cựu chủ tịch dịch cả thơ của tôi
Người máy không lên được mường trời đâu
Đột quỵ
Gió lào
Còn có cả bằng chê
Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Góc khuất
Về hưu vui đáo để
Điều dân tộc tôi mong muốn
Sách không chữ
Tướng Giáp xuýt thua
Đừng biến mình thành cái hòm đựng sách
Con ngựa thành Troia
Quét nhà trước khi kê tủ mới
Sức mạnh người trao
Chỉ có mà nhất
Tập bút ký đọc sách và hai chiến thắng lịch sử
Mạnh hơn cả vũ khí
Cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp
Tôi làm thủ thư ngày ấy
Thi thư hữu cảm
Lời cuối sách
Lời cám ơn!

Chia sẻ bài này qua: