DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

MỤC LỤC
LỜI ĐẦU TRUYỆN
1. Tôi sống độc lập từ bé - Một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời
2. Cuộc phiêu lưu bất ngờ làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết - Lại anh Xiến tóc cho tôi một bài học mới
3. Thoát khỏi cái lồng tù - Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha - Mẹ kính mến của con ơi
4. Ông anh Cả và ông anh Hai của Dế Mèn - Tri âm không đợi mà gặp
5. Một sự vô ý rất nguy hiểm địa thế và tình thế cái xóm lầy lội - Vì lẽ gì Mèn và Trũi trốn đi được
6. Tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa - Chánh phó thủ lĩnh tổng Châu Chấu thề rằng sinh tử có nhau
7. Tâm sự bác Xiến Tóc chán đời - Cái cớ khiến cho Mèn lên đường
8. Mèn bị tù - Những sự xảy ra cho Mèn khi phải giam trong hầm kín của lão chim Trả - Xa nhau lại gặp nhau
9. Lại một chuyện rủi ro với các bạn Kiến - Sự tức giận của mấy cô bé học trò - Ai có công nhất
10. Mấy dòng tạm biệt của tập ký
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: