DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ

DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ

DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ

Tác giả: Tô Hoài
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản HỘI NHÀ VĂN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2005
Coppy right Nhà xuất bản hội nhà văn

MỤC LỤC
LỜI ĐẦU TRUYỆN
1. Tôi sống độc lập từ bé - Một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời
2. Cuộc phiêu lưu bất ngờ làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết - Lại anh Xiến tóc cho tôi một bài học mới
3. Thoát khỏi cái lồng tù - Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha - Mẹ kính mến của con ơi
4. Ông anh Cả và ông anh Hai của Dế Mèn - Tri âm không đợi mà gặp
5. Một sự vô ý rất nguy hiểm địa thế và tình thế cái xóm lầy lội - Vì lẽ gì Mèn và Trũi trốn đi được
6. Tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa - Chánh phó thủ lĩnh tổng Châu Chấu thề rằng sinh tử có nhau
7. Tâm sự bác Xiến Tóc chán đời - Cái cớ khiến cho Mèn lên đường
8. Mèn bị tù - Những sự xảy ra cho Mèn khi phải giam trong hầm kín của lão chim Trả - Xa nhau lại gặp nhau
9. Lại một chuyện rủi ro với các bạn Kiến - Sự tức giận của mấy cô bé học trò - Ai có công nhất
10. Mấy dòng tạm biệt của tập ký
Lời cảm ơn