GIAI THOẠI NGUYỄN CÔNG TRỨ

GIAI THOẠI NGUYỄN CÔNG TRỨ

GIAI THOẠI NGUYỄN CÔNG TRỨ

Tác giả: Phan Thư Hiền
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

Sách gồm 271 trang
Phan Thư Hiền sưu tầm và biên soạn
Lời tựa
Bỗng chốc nên quan
Cộc cù cu cộc
Ứng đối với chủ
Đối đáp với thầy học
Đối đáp với sư
Qua đền nữ thần
Hậu sinh khả úy
Có rứa rồi ra mới được mùa
Cát Đằng gió mát thảnh thơi
Thái Bình thập sách
Khất nợ tổ tôm
Đánh trống trước cửa sấm
Tức cảnh vụ cháy nhà
Ngày Tết cắm đất hương hỏa
Vui xuân gặp kẻ lắm mồm
Chim bay về núi
Hát phường vải
Vì mê hát ví mà mất vợ
Duyên nợ với hát Ả Đào
Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự 
Đem Ả Đào ra trận
Nguyễn Công Trứ với Hà Tông Quyền
Vịnh cây vông
Mượn gà lùng giặc
Bác phó cối hay chữ
Nói chuyện khôi hài với lính tráng
Quân tử tố kị vi hành
Ơn thánh thượng
Bị vu cáo buôn lậu
Dâng sớ bằng điệu ca trù
Trí sĩ về hưu
Thuê mui thuyền nghe hát Ả Đào
Ngoài vòng cương tỏa
Nguyễn Công Trứ và Cao Bá quát
Nguyễn Công Trứ với Nguyễn Quý Tân
Chó hơn quan
Phỉ bán quan bố chánh Hà Tĩnh
Vạch mặt tân quan huyện hách dịch
Tố cáo quan án sát
Bị nghi làm phản
Được vua ban thưởng
Che miệng thế gian
Ông ngất ngưỡng
Tuổi già cưới vợ hầu
Bò vàng liếm lá
Cố lớn bình kiều
Bác tùng thượng thọ
Những ngày cuối đời
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Niên biểu Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858)